Sklep o ustanovitvi DOBRODELNEGA SKLADA Osnovne šole Franceta Bevka – S tem sklepom se določi namen ustanovitve in način delovanja sklada, sestavo in pristojnost organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada, načini prijavljanja, ugotavljanja in odločanja o pomoči ter nadzor nad delovanjem sklada.

Vloga ZA DENARNO POMOČ – Denarna pomoč šole se lahko nameni: nakupu šolskih potrebščin in delovnih zvezkov; plačilu šolske prehrane; plačilu stroškov ekskurzij in šole v naravi; plačilu stroškov, ki so povezani z dejavnostjo šole in plačilu stroškov zaključne prireditve devetošolcev.

Pravilnik o SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI – S tem pravilnikom se podrobneje določajo kriteriji in postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.

Vloga ZA SUBVENCIJO ŠOLE V NARAVI – Za učence, ki starši zaradi slabega ekonomskega stanja ne morejo plačati celotnega prispevka staršev k šoli v naravi.

 

(Skupno 466 obiskov, današnjih obiskov 1)