OŠ Franceta Bevka, Ljubljana

INTERESNE DEJAVNOSTI (KROŽKI) in DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA (RAP) – 2023/2024

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Spoštovani starši,

na Osnovni šoli Franceta Bevka smo tudi za šolsko leto 2023/2024 pripravili pester program interesnih dejavnosti (krožkov), v katere se učenci vključujejo prostovoljno na osnovi lastnih interesov in potreb.

KATALOG interesnih dejavnosti (krožkov) za učence od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2023/2024 je posodobljen 25. 8. 2023 in objavljen TUKAJ.

URNIK interesnih dejavnosti (krožkov) za učence od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2023/2024 je posodobljen 8. 9. 2023 in objavljen TUKAJ.

………………………………………………………………………….

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP)

Po sklepu ministra za vzgojo in izobraževanje se šolam, ki smo sodelovale v poskusu uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanju koncepta razširjenega programa v osnovni šoli tudi po preteku poskusa do 31. 8. 2024 podaljšuje izvajanje programskih elementov v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot v šolskem letu 2023/24. Za osnovno šolo Franceta Bevka to pomeni, da tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem razširjenega programa (Rap), in sicer za vsebinski sklop Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.

Cilji poskusa so, da učenci:

  • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
  • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
  • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
  • pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
  • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Področja, ki jih zajema vsebinski sklop Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok, so:

  • gibanje
  • hrana in prehranjevanje,
  • zdravje in varnost.

Za posamezno področje ponujamo različne dejavnosti, ki se izvajajo pred, med in po pouku ter v času podaljšanega bivanja.

DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU RAZŠIRJENEGA PROGRAMA v šolskem letu 2023/2024

– Dodatna ura gibanja na teden: Tina Pantić, učiteljica športa

* Za učence 1. razreda

* Za učence 4. razreda

* Zbujeno telo, bistri možgani (4., 5., 6. razred), (7., 8., 9. razred)

* Badminton (6., 7. razred)

– Vrstniška mediacija: Urška Bedek, socialna pedagoginja

– Kul je biti najstnik (6. – 9. razred): Tjaša Raztresen, socialna delavka

– Računalništvo: Alma Galijašević Sablijaković

* Računalništvo za najmlajše (3. razred)

* Digitalna vzgoja I (4. razred)

* Robotika (5., 6. razred)

– Prva pomoč (3. – 9. razred): Jana Kebler Zaletel

– Planinstvo (1. – 9. razred): Jana Kebler Zaletel, Tina Pantič

– Mladi prostovoljec (7. – 9. razred): Anja Butala

Šolski band Škorci: Stojan Milenković, Tina Peteršič

Zdravje in hrana (1. – 6. razred): Metka Spasić

– Varno na poti (1. – 9. razred): Rado Novaković

– Okoljska vzgoja (5. – 9. razred): Saša Mulec Troha

 

(Skupno 7.595 obiskov, današnjih obiskov 1)