OŠ Franceta Bevka, Ljubljana

INTERESNE DEJAVNOSTI (KROŽKI) in DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA (RAP)

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.

………………………………………………………………………….

Spoštovani starši,

na Osnovni šoli Franceta Bevka smo tudi za šolsko leto 2022/2023 pripravili pester program interesnih dejavnosti (krožkov), v katere se učenci vključujejo prostovoljno na osnovi lastnih interesov in potreb.

Katalog INTERESNIH DEJAVNOSTI (KROŽKOV) ZA PRVOŠOLCE za šolsko leto 2022/2023 si poglejte TUKAJ.

V katalogu so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bodo vodili naši učitelji, mentorji iz športnih društev in klubov preko razpisa Mestne občine Ljubljana ter zunanji sodelavci.

Katalog INTERESNIH DEJAVNOSTI (KROŽKOV) za učence od 2. do 9. razreda za šolsko leto 2022/2023 si poglejte TUKAJ.

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP)

Preizkus Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli se nadaljuje še v šolskem letu 2022/23 in sicer za vsebinski sklop Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.

Cilji poskusa so, da učenci:

  • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
  • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
  • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
  • pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
  • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Področja, ki jih zajema vsebinski sklop Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok, so:

  • gibanje
  • hrana in prehranjevanje,
  • zdravje in varnost.

Za posamezno področje ponujamo različne dejavnosti, ki se izvajajo pred, med in po pouku ter v času podaljšanega bivanja.

DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

– Dodatna ura gibanja na teden: Tina Pantić, učiteljica športa

– Vrstniška mediacija: Urška Bedek, socialna pedagoginja

– Kul je biti najstnik

   … za učence 6. in 7. razreda: Tjaša Raztresen, socialna delavka

   … za učence 8. in 9. razreda: Sara Rotar, socialna pedagoginja

– Računalništvo za najmlajše: Alma Galijašević Sablijaković

– Digitalna vzgoja I in II: Alma Galijašević Sablijaković

– Prva pomoč: Jana Kebler Zaletel

– Planinstvo: Jana Kebler Zaletel

– Prostovoljstvo: Anja Butala

Šolski band: Stojan Milenković

Zdravje in hrana: Metka Spasić

– Joga za sprostitev: Sonča Hunjadi

– Varno na poti: Rado Novaković

– Okoljska vzgoja: Saša Mulec Troha

– Nemške pravljične urice: Karin Žunič

(Skupno 4.653 obiskov, današnjih obiskov 5)