Učitelji razredniki 2022/2023

ELEKTRONSKI NASLOVI UČITELJEV
ANJA FILIPIČ, učiteljica razrednega pouka:
..............., druga učiteljica v 1. razredu
.........@francebevk.si
TJAŠA PRAH, učiteljica razrednega pouka:
NUŠA ŽAGAR, druga učiteljica v 1. razredu:
MOJCA PLANINC, učiteljica razrednega pouka:
ROK PRIMEC, učitelj razrednega pouka:
BARBARA REBEC SMRDEL, učiteljica razrednega pouka: barbara.rebec@ francebevk.si
ŠPELA VIDMAR, učiteljica razrednega pouka:
HELENA POGORELC ŠKERLEP, učiteljica razrednega pouka: helena.pogorelc@ francebevk.si
POLONCA LOGAR AVBELJ, učiteljica razrednega pouka: polonca.logar-avbelj@ francebevk.si
ANJA MILENKOVIĆ, učiteljica razrednega pouka:
ELEN BORSTNER, učiteljica razrednega pouka:
LUCIJA KENDA, učiteljica razrednega pouka:
KSENIJA PAVLIČ, učiteljica razrednega pouka:
MOJCA HRASTAR, učiteljica predmetnega pouka:
SEBASTJAN KOVAČ, učitelj predmetnega pouka (nadomešča učiteljico Metko Spasić):
METKA SPASIĆ, učiteljica predmetnega pouka:
PETRA NOVAK TROBENTAR, učiteljica predmetnega pouka:
STOJAN MILENKOVIĆ, učitelj predmetnega pouka:
SAŠA MULEC TROHA, učiteljica predmetnega pouka:
FIKRETA MARKOVIĆ, učiteljica predmetnega pouka:
ANJA SMRTNIK, učiteljica predmetnega pouka:
BOJAN MARIČIČ, učitelj predmetnega pouka:
VIOLETA STEFANOVIK, učiteljica predmetnega pouka:
TJAŠA VERČIČ JOVANOVIČ, učiteljica predmetnega pouka:

Ostali učitelji 2022/2023

SUZANA CVIRN GUČEK, pomočnica ravnateljice:
ANJA BUTALA, učiteljica predmetnega pouka:
NIVES BERGANT, učiteljica predmetnega pouka:
ANŽE PETROVIČ (nadomešča učiteljico Ksenijo Rozman):
KSENIJA ROZMAN, učiteljica predmetnega pouka:
JANA KEBLER ZALETEL, učiteljica predmetnega pouka:
ALMA GALIJAŠEVIĆ
SABLJAKOVIĆ, učiteljica predmetnega pouka:
MARIJA ZUPAN, učiteljica predmetnega pouka:
MARTIN CESAR, učitelj predmetnega pouka:
PETRA RADI, učiteljica podaljšanega bivanja:
TINA PANTIĆ, učiteljica predmetnega pouka:
LUCIJA ADEMOSKI, knjižničarka:
JELKA PERNE, učiteljica predmetnega pouka:
KARIN ŽUNIČ, učiteljica predmetnega pouka:
TINA PETERŠIČ, predmetna učiteljica:
EVITA TANKO, učiteljica razrednega pouka s poučevanjem angleščine:
RADO NOVAKOVIĆ, učitelj podaljšanega bivanja:
SONČA HUNJADI, učiteljica podaljšanega bivanja:
URŠKA BEDEK, socialna pedagoginja:
TAMARA SERNEC, specialna pedagoginja:
SIMONA RODE, spremljevalka gibalno oviranih učencev in otrok:
KATARINA VETRIH, psihologinja

nadomešča SARO ROTAR, socialna pedagoginjo
DRAGANA KAROLINA VULIN, laborantka:
EVA NEUMANNOVA, specialna pedagoginja:
ANA DOBNIKAR, spremljevalka otroka:

Ostali delavci šole

Zgoraj navedene elektronske naslove se ne sme uporabiti za namene neposrednega trženja.

(Skupno 14.966 obiskov, današnjih obiskov 19)