SVET STARŠEV Osnovne šole Franceta Bevka, Ljubljana

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Na Osnovni šoli Franceta Bevka so v šolskem letu 2020/21 v svetu staršev predstavniki staršev iz naslednjih razredov:

1. A?
1. B?
2. AGUBENŠEK Mihael
2. BBRATINA Gašper
3. AMAJERIČ Marjana
3. BBLATNIK Aleksander
4. AKLEMEN Blaž
4. BHUŠIČ Lara
4. CVIDMAR Anja
5. AŠOLINC Andrej
5. BZEMLJAK Lana
6. ASEČNIK Metod
6. BKORPAR Barbara
7. APETRIN KRAŠKOVIC Gregor
7. BPENCA Marija
7. C?
8. AREDELONGHI Petra
8. BGATNIK Urška
8. CKRANJC Katja
9. ASPIMPOLO Živa
9. BMARK Brigita

ZVEZA AKTIVOV SVETOV STARŠEV SLOVENIJE (ZASSS)

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je prostovoljna, nepoklicna, nevladna, nestrankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, neodvisna in neprofitna organizacija Svetov staršev, ki organizirano uresničujejo skupne interese staršev in otrok na področju vzgoje in izobraževanja.

Osnovni namen ustanovitve ZASSS je promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih.

(Skupno 334 obiskov, današnjih obiskov 1)