Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 s spremembami in dopolnitvami) je ravnateljica Osnovne šole Franceta Bevka dne 17. 10. 2019 izdala naslednja Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA)

Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je treba predložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto na obrazcu (PREDLOG), ki je priloga pravil:

– PREDLOG za Status PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA
– PREDLOG za Status PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA
– PREDLOG za Status VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
– PREDLOG za Status VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

(Skupno 1.100 obiskov, današnjih obiskov 1)