Učbeniški sklad je bil v skladu z ZOFVI in s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen za vse razrede osnovne šole z namenom, da se učencem zagotovi učbenike in učna gradiva, ki jih bodo potrebovali pri pouku.

Na osnovi kataloga potrjenih učbenikov se učitelji odločijo za učbenike, ki jih bodo učenci potrebovali v prihodnjem šolskem letu. Odločitev o izbiri vseh učnih gradiv je v njihovi avtonomiji.

Učno gradivo iz učbeniškega sklada se brezplačno izposoja vsem učencem. Oddajanje naročilnic ni več potrebno. V izposojene učbenike učenci ne pišejo, prav tako ne uničujejo nalepk s črtnimi kodami. Ob zaključku pouka tekočega šolskega leta (v juniju) vrnejo nepoškodovane učbenike, sicer se obračuna odškodnina v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Upravljavec učbeniškega sklada učencem razdeli učbenike in učno gradivo najkasneje v prvem tednu septembra.

Delovne zvezke in učbenike z elementi delovnega zvezka šola daje v uporabo učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja kot končnim uporabnikom. Učenci vanje pišejo in jih obdržijo, ob zaključku pouka tekočega šolskega leta pa vrnejo le berila.

V kolikor se starši oz. učenci odločijo, da bodo učbenike raje kupili, o tem pisno obvestijo upravljavca učbeniškega sklada na njegov e-naslov.

Vse učbenike, ki jih je potrebno naročiti oz. izidejo kasneje, učenci dobijo takoj, ko je mogoče.

(Skupno 252 obiskov, današnjih obiskov 1)