Šolska prehrana je oblika družbene prehrane, ki je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj otrok, vpliva na njihovo počutje tako z zdravstvenega kot delovnega vidika.

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok. Učenci 1. razreda malicajo ob 8.20 uri zjutraj, učenci od 2. do 5. razreda ob 9.05,  učenci od 6. do 9. razreda pa ob 9.55 uri. Čas kosila je med 12.00 in 14.00 uro. Ob prijavi na prehrano s šolo sklenete Pogodbo o ponudbi šolske prehrane.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo.

Z vodjo šolske prehrane, Branko Potočnik, se lahko povežete preko elektronske pošte: branka.potocnik@francebevk.si

Če bo učenec odsoten od šolskega dela, lahko naročnik odjavi prehrano s pisnim obvestilom na elektronski naslov:  prehrana@francebevk.si , na telefon 01 568 70 10, osebno pri organizatorju šolske prehrane ali pri tajnici do 10. ure. Odjava hrane se zaradi naročila pri dobavitelju denarno upošteva z naslednjim dnem.
Na elektronski naslov, isto telefonsko številko ali osebno obvezno sporočite tudi prijavo učenca po odsotnosti. Prepozno odpovedani obroki ali sploh neodpovedani se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati.

O šolski prehrani si lahko preberete tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

(Skupno 1.656 obiskov, današnjih obiskov 2)