Šolski sklad OŠ Franceta Bevka je bil ustanovljen leta 1998 in deluje na podlagi Pravil šolskega sklada, ki so objavljena na šolski spletni strani. Sredstva pridobivamo iz prispevkov staršev, občanov in donacij. S pridobljenimi sredstvi že vsa leta zvišujemo standard pouka. Bistvena novost, ki jo je prinesla sprememba ZOFVI-M je, da se sredstva iz šolskega sklada lahko namenjajo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (šole v naravi, tabori, ekskurzije, dnevi dejavnosti …).

11. 5. 2023 je bilo na seji sveta staršev izvedeno imenovanje Odbora šolskega sklada za obdobje 2023-2025. Člani odbora so:

Elen Borstner, učiteljica razrednega pouka 

Gašper Bratina, predstavnik staršev šole

Boštjan Fabjan, predstavnik staršev šole

Anja Milenković, učiteljica razrednega pouka

Nina Papež, predstavnica staršev šole

Marija Penca, predstavnica staršev šole

Petra Radi, učiteljica predmetnega pouka

(Skupno 94 obiskov, današnjih obiskov 1)