16. marca 2020 v šolskem letu 2019/2020 nas je zaradi nekaj dni prej razglašene epidemije širjenja koronavirusa doletelo zaprtje šol. Ker ni možno napovedati, da bodo epidemiološke razmere v prihodnje dovoljevale izvajanje pouka v šolah tako, kot je potekal pred 16. marcem 2020, je MIZŠ v sodelovanju z ZRSŠ in NIJZ za osnovnošolsko izobraževanje pripravilo štiri modele in dva podmodela (prikazani na sliki spodaj), ki so temelj za organizacijo in izvajanje pouka v prihodnje. Modeli so naravnani na različno zahtevna zdravstvena priporočila, ki so vezana na epidemiološko stanje v Sloveniji ob začetku šolskega leta ali kadarkoli med šolskim letom. Aktiviranje posameznega modela za šole se določi na nacionalnem nivoju. Odločitev o tem sprejme Vlada RS oz. ministrica, pristojna za izobraževanje.

S 1. 9. 2020 se VIZ delo za vse učence od 1. do 9. razreda izvaja v prostorih OŠ Franceta Bevka po modelu B.

Model B velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. V ta namen je ravnateljica kot dopolnitev obstoječega Hišnega reda sprejela Pravila ravnanja v OŠ Franceta Bevka v razmerah, povezanih s covid-19. Pravila se spreminjajo po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila objavljala na spletni strani šole.

(Skupno 401 obiskov, današnjih obiskov 1)