Projekt “MESEC ŠIRJENJA E-GRADIV” na OŠ Franceta Bevka Ljubljana (december 2008)

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Izvajalec projekta je javni zavod Arnes v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport in Zavodom za šolstvo.

V mesecu novembru 2008 se je deset učiteljic Osnovne šole Franceta Bevka Ljubljana odločilo, da se vključijo v projekt širjenja e-gradiv in pričnejo z uporabo novih e-gradiv, drugih e-vsebin ter orodij na svetovnem spletu z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku.

Učiteljice so se vključile v projekt pri različnih predmetnih področij z različnimi starostnimi stopnjami otrok:

Sonča Hunjadi – ANGLEŠČINA v 3. razredu
Aljoša Bester – MATEMATIKA v 4. razredu
Marica Žakelj – ŠPORTNA VZGOJA v 1., 5. in 7. razredu
Marinka Habjan – SLOVENŠČINA, MATEMATIKA IN SPOZNAVANJE OKOLJA v 1. razredu
Lucija Kenda – MATEMATIKA v 5. razredu
Špela Vidmar – SLOVENŠČINA in SPOZNAVANJE OKOLJA v 3. razredu
Polonca Logar – MATEMATIKA IN SLOVENŠČINA v 2. razredu
Simona Samida – MATEMATIKA  v 1. razredu
Irena Veršnik – MATEMATIKA v 4. razredu
Violeta Stefanovik – KEMIJA v 8. in 9. razredih

Vodja projekta je bila Petra Novak Trobentar, likovna pedagoginja in računalnikarka, ki je skrbela za podporo izvedbe pouka in podporo učiteljem pri uporabi e-gradiv pri pouku, spodbujala učitelje, spremljala izvajanje načrta in na koncu podala oceno celotnega projekta ter poskrbela za koordinacijo pri oddaji končnih poročil.

(Skupno 166 obiskov, današnjih obiskov 1)